Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

9. Contacten en vakanties

Voor sommige mensen is het onderhouden van contacten en het op vakantie gaan heel gewoon. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen moeite hebben om op stap te gaan. Verschillende mogelijkheden zoals bezoekdiensten, maatjescontacten en seniorenvakanties zijn in dit hoofdstuk op een rij gezet.
Een andere bron van veel informatie is internet. Steeds meer mensen hebben contact via internet. Er zijn allerlei websites waar u terecht kunt. Een overzicht vindt u op de startpagina voor senioren: www.senioren.startpagina.nl

9.1 Bezoekdiensten
9.2 Maatjes contact
9.3 Vakanties voor mensen die extra zorg nodig hebben

9.1 Bezoekdiensten
Wanneer u minder mobiel bent, bieden de volgende organisaties de mogelijkheid voor een bezoek aan huis en andere activiteiten:

De Zonnebloem
De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke organisatie die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het gaat om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. In de gemeente Almelo zijn circa 345 vrijwilligers actief. Zij bezoeken mensen die door ziekte of handicap aan huis gebonden zijn. Daarnaast organiseert de Zonnebloem in Almelo bijeenkomsten en uitstapjes.

De Zonnebloem
Contactpersoon Almelo en Bornerbroek:
Mevrouw B. Boers, Telefoon 06 – 38 78 88 88
www.regio-almelo.zonnebloem.nl

Contactpersoon Aadorp:
mw. J. Niks, Vecht 11, 7676 EM Westerhaar
Telefoon (0546) 65 87 38

Maatje voor mantelzorger of alleenstaande
Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van mantelzorgtaken onder andere aan een vrijwilliger. U als mantelzorger heeft dan een paar uurtjes de tijd voor uzelf. De vrijwilliger blijft bij degene voor wie u zorg heeft. Ook alleenstaande mensen die weinig contacten hebben en graag met een vrijwilliger in contact komen kunnen zich melden.

Mantelzorg Almelo
Telefoon (0546) 5368 30
E-mail: info@mantelzorgalmelo.nl
www.mantelzorgalmelo.nl

9.2 Maatjes contact
Als er omstandigheden zijn waardoor u contacten verliest en u zich alleen voelt, kunt u bij Humanitas Tandem of LifeCenter terecht om nieuwe contacten op te bouwen. U maakt met een vrijwilliger, een maatje, afspraken. Bijvoorbeeld om eens te bellen, mee te gaan wandelen, te kaarten, om samen naar de markt of het museum te gaan. Het is bedoeld voor iedereen, die zich geïsoleerd en alleen voelt, ongeacht zijn levensverhaal, achtergrond en leeftijd.

Humanitas Tandem
Oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo
Telefoon 074 – 243 77 33 op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur
E mail tandem.twente@humanitas.nl
www.humanitastandem.nl

LifeCenter
Hofkampstraat 169-173, 7606 NG Almelo
Telefoon 06 19 497 926
E mail lifevisits@life-center.nl
www.life-center.nl

9.3 Vakanties voor mensen die extra zorg nodig hebben
Voor veel mensen is een vakantie heel gewoon. Toch is niet voor iedereen op vakantie gaan zo gemakkelijk, bijvoorbeeld voor mensen die zorg nodig hebben of weinig geld hebben te besteden.
Tal van patiëntenorganisaties verzorgen reizen voor mensen met bepaalde aandoeningen. U kunt hiervoor navraag doen bij de betreffende patiëntenorganisatie. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, Zorgbelang Overijssel voor meer informatie over patiëntenorganisaties.
De volgende organisaties verzorgen vakanties voor mensen die een handicap hebben of extra zorg nodig hebben:

De Zonnebloem
Voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevenden. Zowel regionaal als nationale vakanties. Dit kunnen landvakanties zijn of op het hotelschip. Mensen kunnen alleen mee als ze zich niet meer (helemaal) zelfstandig kunnen redden.

Landelijke vakanties:Zonnebloem Nationaal Bureau in Breda
Telefoon 076 – 564 63 62
www.zonnebloem.nl

Regionale vakanties: Zonnebloem regio Almelo
Mevrouw B. Boers
Telefoon 06 – 38 78 88 88
e-mail Brigitte_boers@yahoo.co.uk

Allegoeds Vakanties
Allegoeds Vakanties organiseert kleinschalige vakanties voor ouderen in Nederland. De vakanties zijn bestemd voor o.a. voor ouderen met een lichte zorgvraag, mantelzorgers en verzorgde, beginnend dementerenden en hun begeleider. Ook ouderen met een lichamelijke handicap zijn van harte welkom.

Allegoeds Vakanties (in Lunteren)
Telefoon 0318 – 48 51 83
E mail info@allegoedsvakanties.nl
www.allegoedsvakanties.nl

Hetvakantiebureau.nl
Hetvakantiebureau.nl organiseert meer dan 70 vakanties in Nederland voor senioren zonder zorgbehoefte, met lichte of juist intensieve zorgbehoefte (ook met mantelzorgers). Daarnaast worden er vakanties aangeboden voor mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie zodat de zorg even kan worden overgedragen aan ervaren vrijwilligers. Bovendien zijn er voor mensen met een visuele of licht verstandelijke beperking speciale vakantieweken.

Hetvakantiebureau.nl
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn
Telefoon 0343 – 74 58 90
E mail info@hetvakantiebureau
www.hetvakantiebureau.nl

Logeerhuis Twente
Het logeerhuis is bedoeld om mensen met een beperking of chronische ziekte tijdelijk op te vangen, zodat de mantelzorger even vrijaf kan nemen. Zij kunnen hier één of meerdere nachten verblijven. Mantelzorgers zijn ook welkom, maar uitsluitend voor het eigen plezier.

Stichting Mantelzorg Almelo
Telefoon 085 -7731 720
www.logeerhuistwente.nl

De Zwanenhof
De Zwanenhof in Zenderen biedt arrangementen en vakanties voor mantelzorgers alleen of met degene die hij of zij verzorgd.

De Zwanenhof
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen
Telefoon 074 – 265 95 25
E mail info@zwanenhof.nl
www.zwanenhof.nl

Buro Zorgeloos
Buro Zorgeloos verzorgt (binnen- en buitenlandse) vakanties voor (tijdelijk) kwetsbare burgers en mantelzorgers

Buro Zorgeloos
Telefoon 06 129 961 93
E mail info@burozorgeloosf.nl
www.burozorgeloos.nl