Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

5. Hulp bij huishoudelijk werk, verzorging en verpleging

Verschillende zorgorganisaties bieden ondersteuning wanneer u zelfstandig woont en vanwege ziekte, een lichamelijke beperking of een psychosociaal probleem hulp kunt gebruiken. Zij staan ook voor u klaar wanneer u iemand verzorgt en tijdelijk extra hulp nodig hebt.

5.1 Het aanvragen van hulp
5.2 Eigen bijdrage in de zorg
5.3 Het kiezen wie de hulp gaat geven
5.4 Informatie en ondersteuning bij het persoonsgebonden budget (PGB)
5.5 Dagvoorzieningen
5.6 Specifieke vormen van dagvoorzieningen
5.7 Zorg voor mantelzorgers
5.8 Extra hulp
5.9 Pedicure

5.1 Het aanvragen van hulp
De gemeente organiseert zorg en ondersteuning dichtbij u. Een voorbeeld van ondersteuning is hulp bij het huishouden. Wanneer u niet meer in staat bent alle huishoudelijke taken uit te voeren, dan is er vanuit de Wmo hulp bij het huishouden mogelijk. U kunt hiervoor een melding doen bij de gemeente. Een consulent bespreekt met u de situatie. Er wordt gekeken naar wat u nog zelf kan en, indien van toepassing, uw huisgenoten. Verder wordt er gekeken of er iemand in uw omgeving is die u kan ondersteunen (mantelzorgers).
U kunt er ook zelf voor kiezen om een particuliere hulp in te schakelen. U heeft hiervoor geen indicatie vanuit de Wmo nodig. Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op www.wittewerkster.nl of www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl.

Mocht u een melding willen doen voor hulp bij het huishouden kunt u contact opnemen met de gemeente. U gaat mogelijk een eigen bijdrage betalen wanneer u hulp ontvangt van de Wmo.

Gemeente Almelo, Klantcontact Centrum
Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
Telefoon (0546) 54 11 11
www.almelo.nl
of www.ikhebeenvraagalmelo.nl

5.2 Eigen bijdrage in de zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning bij de huishoudelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Wanneer u huishoudelijke ondersteuning aanvraagt, beoordeelt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.
Iedereen in Nederland is voor ziektekosten verzekerd via de basisverzekering. Maar er zijn ziektekosten die niet te verzekeren zijn zoals langdurige zorg thuis of verzorging in een verpleeghuis. Voor deze zorg op grond van de Wmo of Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag bepaalt dit. Voor alle vragen hierover kunt u terecht bij een speciale informatielijn: 0800 – 1925. Dit nummer is gratis.
Wanneer de kosten van deze eigen bijdrage voor u een probleem zijn, vraag dan bij de gemeente Almelo een vergoeding aan via de bijzondere bijstand.
Zonder indicatie krijgt u de hulp niet vergoed. U kunt de door u gewenste hulp wel krijgen, maar u betaalt dan zelf alle kosten.

Gemeente Almelo, Klantcontact Centrum
Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo
Telefoon (0546) 54 11 11
www.almelo.nl
of www.ikhebeenvraagalmelo.nl

5.3 Het kiezen wie de hulp gaat geven

U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget.
Zorg in natura
Dat betekent dat u een instelling kiest, waarmee de gemeente of het Zorgkantoor een contract heeft afgesloten voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning, verzorging of verpleging.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een Persoonsgebonden Budget koopt u zelf ondersteuning in. Het Zorgkantoor rekent dan het indicatiebesluit om naar een geldbedrag waarmee u zelf ondersteuning inkoopt en organiseert. U kunt inkopen bij een zorgorganisatie, een particuliere hulpverlener of een bekende die bij u wilt werken. U maakt zelf afspraken over het werk en het salaris. U moet zelf zorgen voor een goede zorgovereenkomst en declaratie bij de Sociale verzekeringsbank, zie ook paragraaf 5.4.

Voor meer informatie en voor een volledige lijst met instellingen kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor Twente. Ook kunt u de telefoongids raadplegen of het internet: www.kiesbeter.nl en www.kiesmetzorg.nl
Een volledig overzicht van alle aanbieders huishoudelijk ondersteuning, dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf vindt u op de website www.samen14.nl

Menzis Zorgkantoor Twente
Postbus 477, 7500 AL Enschede
Telefoon afdeling PGB 088 – 222 4949
Telefoon afdeling Zorgadviseur 088 – 222 4242
www.menziszorgkantoor.nl

Gemeente Almelo, Klantcontact Centrum
Haven Zuidzijde 30 , 7607 EW Almelo
Telefoon (0546) 54 11 11
www.almelo.nl

5.4 Informatie en ondersteuning bij het Persoonsgebonden Budget (pgb)
Met een PGB kiest u zelf uw zorgverlener(s) en maakt u zelf afspraken met hen over de ondersteuning en begeleiding die u wilt.

Per saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Leden van Per Saldo krijgen naast informatie ook ondersteuning en advies bij aanvragen en het besteden van het budget. U betaalt een vast bedrag per jaar voor lidmaatschap.

Per Saldo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Leden van Per Saldo krijgen naast informatie ook ondersteuning en advies bij het aanvragen en het besteden van het budget. U betaalt een vast bedrag per jaar voor lidmaatschap.

Per Saldo
Postbus 19161, 3501 DD Utrecht
Telefoon 0900 – 742 48 57
ma. t/m do. van 10.00 tot 17.00 uur
E mail info@pgb.nl
www.pgb.nl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekt advies, modelzorgovereenkomsten en collectieve verzekeringen rondom de PGB. U kunt bovendien gebruik maken van Mijn PGB. Dit is een persoonlijke internetpagina waarmee u eenvoudig en snel al uw PGB-zaken digitaal regelt. U kunt ook de salarisadministratie van uw zorgverleners uitbestedenaan de SVB. De SVB brengt geen kosten in rekening bij budgethouders.

Sociale Verzekeringsbank Dienstverlening PGB
Postbus 8038, 3503 RA Utrecht
Telefoon 030 – 264 82 00
www.svb.nl/pgb

Buro Wegwijs en Acanthus bieden tegen vergoeding ook informatie en ondersteuning.

Buro Wegwijs
De Koolmees 71, 7671 VW Vriezenveen
Telefoon (0546) 56 52 39 of 06 – 20 88 43 30
www.burowegwijs.nl

Acanthus
Oosteinde 54, 7671 AB Vriezenveen
Telefoon (0546) 56 71 17 of 06 – 57 41 98 54
www.acanthuspgb.nl

5.5 Dagvoorzieningen

Dagverzorging is vooral bestemd voor ouderen voor wie het alleen zijn een probleem is of dreigt te worden. Zo kan de dagverzorging u helpen bij het verwerken van het verlies na overlijden van de partner of familie. Ook wanneer u zelfstandig woont en een lichamelijke beperking hebt, kunt u deelnemen aan dagverzorging. U gaat één of meer dagen per week naar dagverzorging toe, het is een activiteit waarbij contacten met andere mensen voorop staan. Uw wensen en inbreng zijn belangrijk, ook is er aandacht voor bewegings- en ontspanningsactiviteiten.

Dagbehandeling is voor ouderen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen bij het dagelijks functioneren (persoonlijke zorg, mobiliteit, zelfredzaamheid) hebben. Dagbehandeling biedt u een programma dat zowel recreatief als therapeutisch is. Geboden activiteiten zijn bewegen voor ouderen, hobbyontwikkeling, geheugentraining, huishoudelijke activiteiten, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Meerdere hulpverleners werken nauw met elkaar samen. Samen met u en/of uw familie, uw mantelzorgers of andere hulpverleners wordt een plan opgesteld voor dagbehandeling en begeleiding. Voor de meeste dagvoorzieningen zoals dagverzorging en dagbehandeling hebt u een indicatie nodig.

Carintreggeland
· Locatie Hoog Schuilenburg
Beethovenlaan 1, 7604 GC Almelo
· Locatie Eugeria
Roskampstraat 6, 7602 JT Almelo
· Locatie Titus Brandsmahof
Titus Brandsmahof 3, 7606 SB Almelo
Telefoon 088 – 367 70 00 (lokaal tarief)
www.carintreggeland.nl

Thuisgenoten
Egbert Gorterstraat 3, 7607 GB ALMELO
Telefoon (0546) 57 67 55
E-mail info@thuisgenoten.nl
www.thuisgenoten.nl

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)
· Locatie Theresiahof (dagbesteding)
Theresiahof 11, Bornerbroek
· Locatie Het Meulenbelt (dagbesteding en dagbehandeling)
Vriezenveenseweg 176, Almelo
· Wijksteunpunt Beth TMZ (dagbesteding)
Kerkplein 1, Almelo
· Wijksteunpunt De Kolk (dagbesteding)
Bornerbroeksestraat 46, Almelo
Telefoon 0900 – 245 34 53
www.triviummeulenbeltzorg.nl

Woon- en zorgcentrum Friso
Rustweg 1, 7608 RM Almelo
Telefoon (0546) 48 20 00
www.zorginalmelo.nl

ZorgAccent
· Locatie De Koppel
Brouwerijstraat 1, 7601 BK Almelo
Telefoon (0546) 54 37 00
www.zorgaccent.nl/dagbesteding

5.6 Specifieke vormen van dagvoorzieningen
Een aantal organisaties biedt dagverzorging voor een specifieke groep of op een speciale plek.

Huiskamers
In diverse wijken heeft Avedan een huiskamer waar een of meer ochtenden ouderen samenkomen. Zie ook 8.1.

Avedan, Huiskamerproject
Plesmanweg 9, gebouw L, 7602 PD Almelo
Telefoon (0546) 54 41 00
E mail info@avedan.nl
www.avedan.nl

De zorgboerderij
Voor ouderen die zich prettig voelen bij het boeren- of buitenleven is dagverzorging op de boerderij mogelijk, de Zorgboerderij. Deze dagverzorging biedt ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten, afleiding een zinvolle dagbesteding. Bij een zorgboerderij is professionele zorg en begeleiding aanwezig.

Zorgboerderij ’t Klein Wierke
Pastoor Ossestraat 48, 7627 PM Bornerbroek
Telefoon (0546) 82 30 11 of 06 – 12 82 59 17
www.wierke.nl

Zorgerf Kötter
Ypeloschoolweg 13, 7468 RE Enter
Telefoon 0547 – 38 32 15 of 06 – 12 82 59 17
Begeleiding bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur
www.zorgerf-kotter.nl

InteraktContour Zorgboerderij ‘Achter ’n Bos
Leijerweerdsdijk11, 7461 PN Rijssen
Telefoon 06 – 43 58 91 73
www.interaktcontour.nl

Voor informatie en adressen van andere zorgboerderijen: www.zorgboeren.nl

Allochtone ouderen
De Witte Tulp biedt dagverzorging voor allochtone ouderen. Avedan organiseert huiskamers waarbij bij sommige huiskamers allochtone ouderen komen. Residentie Buitenzorg organiseert dagbesteding voor Indische en Molukse ouderen. Olcea heeft dagverzorging voor Turkse ouderen.

De Witte Tulp
Ootmarsumsestraat 286, 7609 AS Almelo
Telefoon (0546) 60 19 98
www.dewittetulp.nl

Avedan, Huiskamerproject
Plesmanweg 9, gebouw L, 7602 PD Almelo, zie 8.1
Telefoon (0546) 54 41 00
E mail info@avedan.nl
www.avedan.nl

Residentie Buitenzorg
Rijnstraat 35, Almelo
Jacintha Reuvekamp-Schiphuis
Telefoonnummer hoofdkantoor: 050-3686090
info@residentiebuitenzorg.nl

Olcea
Nieuwstraat 171, 7605 AD Almelo
Telefoon 074 – 349 18 57
E-mail info@olcea.nl
www.olcea.nl

Mensen met een beperking
Voor mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel is er het activiteitencentrum Knooppunt. Op het Knooppunt kunnen mensen actief zijn met creatieve, artistieke, educatieve, administratieve, sportieve en arbeidsmatige activiteiten. Het Knooppunt biedt ondersteuning aan cliënten die als vrijwilliger ergens werkzaam zijn. U kunt één tot maximaal negen dagdelen deelnemen aan activiteiten, wanneer u een geldige indicatie hebt.

InteraktContour
Activiteitencentrum Knooppunt
C. van Renneslaan 126, 7604 KV Almelo
Telefoon (0546) 85 09 83
www.interaktcontour.nl

5.7 Zorg voor mantelzorgers
Mantelzorg is langdurige zorg voor partner, kind, of bekende uit de naaste omgeving. Het kan gaan om lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en uit zich in zorgen voor of in zorgen hebben om iemand. Bij Mantelzorg Almelo kunt u terecht voor informatie, advies, emotionele of praktische ondersteuning. Ook is het mogelijk dat een vrijwilliger van het steunpunt even uw zorgtaken overneemt zodat u tijd heeft voor iets anders.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers
De mantelzorger kan gebruik maken van de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) regeling van de gemeente Almelo. Voor een tarief van € 5,00 per uur kunt u huishoudelijke hulp inkopen bij verschillende organisaties.

Inloopspreekuur GGZ
Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-15.00 uur kunnen mantelzorgers, die zich zorgen maken om of zorgen voor iemand met psychische problematiek, vrijblijvend binnenlopen bij het Mantelzorg Almelo voor informatie, ondersteuning en/of een luisterend oor.

MantelZorgCafé
Iedere 1e donderdag van de maand kunnen mantelzorgers en degene voor zij zorgen elkaar ontmoeten tijdens het MantelZorgCafé in het huis van Katoen & Nu, Rosa Luxemburgstraat 4. Tijdens het MantelZorgCafe kunt u een praatje maken of zelf even naar de markt gaan terwijl degene die zorg nodig heeft in vertrouwde handen van de gastvrouwen achter blijft in het MantelzorgCafé. Ook kan één van de gastvrouwen met iemand die zorg nodig heeft of bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk is naar de markt/stad gaan zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 13.00 uur. Het Huis van Katoen & Nu is rolstoelvriendelijk en er is een invalidetoilet.

Mantelzorg Almelo
Telefoon (0546) 53 68 30
E-mail info@mantelzorgalmelo.nl
www.mantelzorgalmelo.nl

ZorgAccent organiseert op aanvraag voor groepen vanaf 8 personen een cursus ‘zorg voor elkaar in huis’. De cursus is bedoeld voor mensen die thuis een zieke zo goed mogelijk willen verzorgen.

ZorgAccent
Bellavistastraat 3, 7604 AD Almelo
Telefoon 0900 – 0678 (lokaal tarief)
www.zorgaccent.nl

Mantelzorgerskunnen voor informatie, advies of ondersteuning terecht bij Carintreggeland terecht voor preventieve ondersteuning mantelzorgers (POM). POM is bedoeld om – in een zo vroeg mogelijk stadium – bij mantelzorgers van cliënten te signaleren of er sprake is van (ernstige) overbelasting en/of behoefte aan ondersteuning.

Carintreggeland
Telefoon 088 – 367 70 00 (lokaal tarief)
www.carintreggeland.nl

Voor informatie en advies over mantelzorg en het mantelzorgarrangement kunt u terecht bij de mantelzorgdesk van Menzis.

Menzis mantelzorgdesk
Telefoon 088 – 222 42 42 (lokaal tarief)
www.menzis.nl/mantelzorg

De taak van mantelzorger is alleen vol te houden als de mantelzorger af en toe er tussenuit kan om de accu weer op te laden. Handen-in-huis zorgt voor een vrijwilliger die tijdelijk thuis de taken van de mantelzorger over neemt. Een vervanging duurt minimaal drie dagen en twee nachten.

Handen-in-Huis
Postbus 110, 3980 CC Bunnik
Telefoon 030 – 659 09 70
E mail info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl

Diverse verzorgingshuizen en verpleeghuizen bieden de mogelijkheid om tijdelijk de zorg voor de verzorgde over te nemen. Hierdoor kan de mantelzorger de zorgtaken helemaal aan een ander over laten en zelf even tot rust komen. Ook nacht verzorging of verpleging is mogelijk voor mensen die ’s nachts niet meer thuis kunnen zijn. Zie paragraaf 3.7.

De Zwanenhof in Zenderen biedt respijtarrangementen en vakanties voor mantelzorgers individueel en voor mantelzorgers samen met hun verzorgde. Zie paragraaf 9.3.

5.8 Extra hulp

ZorgAccent Thuisbegeleiding begeleidt mensen in hun dagelijkse leven. Het doel hiervan is om mensen te helpen de regie weer in eigen handen te nemen en te houden. Maar ook de eigen kracht te vinden en te gebruiken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een thuisbegeleider werkt samen met cliënt aan knelpunten en bouwt wat goed gaat verder uit.

ZorgAccent Thuisbegeleiding
Bellavistastraat 3, 7604 AD Almelo
Telefoon (0546) 83 72 37
www.zorgaccent.nl/thuisbegeleiding

5.9 Pedicure
De pedicure verzorgt bij klachten aan voeten, tenen en nagels. Indien u (dreigende) voetproblemen heeft als u reuma of suikerziekte heeft, vergoedt uw verzekering vaak (een deel van) de kosten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, medische specialist of diabetesverpleegkundige. Vaak stelt uw verzekeraar eisen aan de pedicure, bijvoorbeeld dat ze aangesloten moet zijn bij Provoet of het LOPZ. Ook bij diverse thuiszorgorganisaties kunt u terecht voor een pedicure. In overleg kan een pedicure bij u aan huis komen.