Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Thuisadministratie

Wat is het Thuisadministratie team?

Het Thuisadministratie team bestaat uit een groep vrijwilligers die u ondersteunen bij het opzetten en bijhouden van uw administratie. De hulp is erop gericht om u gedurende een bepaalde periode te leren zelfstandig uw administratie te beheren.

Thuisadministratie is er voor u

Als u jonger bent dan 65 jaar en in staat bent om de administratie, na een tijd van begeleiding, weer zelf op orde te houden. Het is van belang dat u de Nederlandse taal spreekt en kunt lezen en schrijven. Begeleiding van de Thuisadministratie is tijdelijk en duurt maximaal een jaar. Bent u ouder dan 65 jaar, dan kan het Senioren Advies Team van Avedan u begeleiden bij uw administratie.

Doel van de Thuisadministratie

De Thuisadministratie wil samen met u, uw financiën en administratie weer op orde krijgen en houden, zodat u op een bepaald moment in staat bent het zelfstandig te regelen. Tijdens de hulpverlening blijft u altijd verantwoordelijk voor uw eigen keuzes, administratie en financiën.

Wat doet de Thuisadministratie

Samen met de vrijwilliger leert u hoe u binnengekomen post moet verwerken en ordenen. U wordt begeleid in het doen van betalingen, het invullen van formulieren en het aanvragen van regelingen als subsidies, toeslagen en kwijtscheldingen. Samen wordt een bestedingsplan opgesteld en krijgt u tips op welke manier u zich aan dit plan kunt houden. Bij grote financiële problemen kunnen voorbereidingen worden getroffen voor aanvraag van schuldhulpverlening. Vrijwilligers kunnen u niet helpen bij het regelen van afbetalingen, het voeren van juridische procedures en het invullen van belastingaangiften.

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag of probleem voor de Thuisadministratie, dan kunt u bellen naar het directe nummer, of mailen naar het e-mailadres van de Thuisadministratie. Uw vraag wordt door een coördinator in behandeling genomen. Telefonisch wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt dieper ingegaan op uw hulpvraag. Als duidelijk is dat u geholpen kunt worden door de Thuisadministratie, dan wordt u gekoppeld aan een vrijwilliger. Voorafgaand aan de hulpverlening tekent u een voorwaardenformulier en daarna kan de hulp van start gaan.

Kosten

Ondersteuning door een vrijwilliger van de Thuisadministratie is kosteloos.
Onkosten die gemaakt moeten worden, zoals een map voor de administratie, kopieerkosten en verzendkosten, komen voor rekening van de hulpvrager.

Aanmelden en informatie

Heeft u een hulpvraag, of wilt u meer informatie?  Vul dan onderstaand aanmeldformulier in of neem contact op met de Thuisadministratie via telefoonnummer 0546- 544100 of per
e-mail thuisadministratie@avedan.nl