Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Samen werken met Avedan

In ons werk is samen een kernbegrip. Binnen ieder programma en project gaat het (ook) om de relatie met andere activiteiten om in een goede samenhang te komen tot goede resultaten. In een gebied is samenwerking tussen organisaties essentieel voor een integrale aanpak en het voorkomen van dubbelingen.
Avedan is stevig verankerd in de samenleving. We participeren in structurele overlegvormen en beschikken over formele en informele netwerken en werken in vele verschijningsvormen met burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties, samen. Inwoners weten de weg te vinden naar onze medewerkers. We realiseren binnen onze organisatie de samenwerking, afstemming en samenhang maar doet dit ook nadrukkelijk met vele sociale partners van haar in noordwest Twente. Vaak vervullen we een netwerkregiefunctie.
Belangrijke partners waarmee wordt samengewerkt zijn: onderwijs, voorschoolse voorzieningen, politie, Jeugdzorg, JGZ, Tactus, woningcorporaties, bedrijven, sportverenigingen (waaronder Heracles), Stadstoezicht, De Klup, zorginstellingen, zelforganisaties, De Slinger Almelo, lokale welzijnsorganisaties, de gemeentelijke diensten zelf, sportbuurtwerk, bibliotheek, Kaliber, Kaliber Kunstenschool enz. In de samenwerking staat niet de organisatie maar het organiseren centraal.

Het voordeel van Avedan

De belangrijkste voordelen van samenwerking met Avedan op een rij:
– Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner in het sociale domein en worden ook door partners zo gezien;
– Wij zijn innovatief en investeren in mensen, samenwerking en dienstverlening;
– Door praktijk en opleiding (MBO en HBO) te verbinden, dragen wij bij aan de ontwikkeling van het vak sociaal werk;
– Wij werken met het oog op mensen en hanteren de menselijke maat;
– We kennen de stad en de stad kent ons;
– Onze vrijwilligers zijn betrokken en goed opgeleid;
– Ze hebben een warm hart voor de Almeloërs;
– Net als onze medewerkers, sociale professionals die hun vak verstaan;
– Onze tarieven doorstaan de vergelijking met andere aanbieders;
– Wij realiseren met onze dienstverlening kostenbesparing en Avedanrendement;
– Wij zijn sociale ondernemers die flexibel inspelen op een veranderende context
– Onze bedrijfsvoering is robuust, gezond, transparant en sober.