Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Onze organisatie

In juridische zin zijn Avedan Welzijn (voorheen Scoop), Avedan maatschappelijk werk (voorheen MWnwT) en SWT als werkmaatschappij en daarmee de uitvoerende organisaties onderdeel van Avedan, voorheen De Nieuwe Organisatie. Avedan is een holding die bestaat uit een zgn. houdstermaatschappij en werkmaatschappijen. Zowel de houdster als de werkmaatschappijen zijn stichtingen zonder winstoogmerk en met een sociaal-maatschappelijke doelstelling.
De zeggenschap en centrale aansturing door het bestuur en het toezicht op het bestuur vinden in de houdstermaatschappij plaats. Ook de bedrijfsvoering is ondergebracht in de houdstermaatschappij. De uitvoerende professionals zijn in dienst van de werkmaatschappij.

Organigram

De werkmaatschappijen hebben elk afzonderlijke subsidiecontracten met verschillende gemeenten en enkele andere opdrachtgevers. De contractuele afspraken en prestaties worden separaat verantwoord. De financiële stromen zijn gescheiden.
De kosten van de bedrijfsvoering worden via een verdeelsleutel ten laste van de werkmaatschappijen gebracht.
In fiscale zin vormen de stichtingen binnen de holding een fiscale eenheid. Dit betekent dat er onderling geen BTW-plicht is. Avedan als geheel heeft de ANBI-status.
Deze wijze van organiseren heeft geleid tot een transparante en zeer efficiënte bedrijfsvoering waardoor meer van de beschikbare middelen terecht komt bij de inwoners.
Het juridisch construct, de organisatievorm, is niet leidend voor het uitvoerend werk.
Dat is zo veel mogelijk dichtbij de inwoners en in samenhang georganiseerd. In de dagelijkse praktijk werken medewerkers uit verschillende stichtingen in Almelo samen in een gebied; met collega’s van andere organisaties en met gemeentelijke collega’s. In de regio gemeenten werken medewerkers van Avedan samen met lokale partijen, al dan niet in geformaliseerde samenwerkingsverbanden. Hiermee wordt een grotere effectiviteit bewerkstelligd.

Werkgebied

Het werkgebied van Avedan omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn, Tubbergen en Rijssen-Holten. Hier wonen bijna 180.000 mensen.

Governance

Avedan hanteert de governancecode van Sociaal Werk Nederland. De stichting hanteert het Raad van Toezicht model. Dit bestaat uit een raad van bestuur en een raad van toezicht.
Raad van Toezicht
In 2018 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
E.S van Goor-Dijkstra, voorzitter + aandachtsgebied functioneren en arbeidsvoorwaarden, profiel beleid/zorg
H.J. Boere, profiel financien
H. Bijleveld, profiel openbaar bestuur/zorg
B.A. Kokhuis, vice voorzitter + aandachtsgebied HRM, profiel HRM
H.J. van Zutphen, profiel juridisch

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door A.C.J. Engles, directeur-bestuurder